Kolumny iniekcyjne - Jet Grouting

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. Za pomocą iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) wykonujemy różnego rodzaju elementy geotechniczne służące do wzmacniania lub/i uszczelnienia podłoża gruntowego.

Proces iniekcji strumieniowej (jet grouting) polega na:

Do iniekcji strumieniowej - jet grouting najczęściej wykorzystywany jest zaczyn cementowy. W wyniku działania wysokoenergetycznego strumienia zaczynu następuje całkowite zniszczenie naturalnej struktury gruntu, jego odspajanie oraz częściowa wymiana, a następnie wiązanie uformowanej bryły gruntowo-cementowej. W trakcie iniekcji strumieniowej ( jet grouting) cechy gruntu w obrębie bryły zostają ujednolicone, a powstały kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność. W zależności od stosowanego ciśnienia, czasu iniekcji, ruchu posuwistego żerdzi i jej prędkości obrotowej formuje się w gruncie elementy o różnych przekrojach i średnicach: kolumny, ściany, płyty, bloki lub inne złożone struktury. Wymiary formowanych elementów zależą od możliwości technologicznych wykorzystywanego zestawu iniekcyjnego oraz warunków gruntowych. Zazwyczaj technologia jet groutingu stosowana jest do wykonania kolumn gruntowo-cemnetowych o średnicy od 0.4m do ponad 3m. Po zamontowaniu w tak wykonanej kolumnie (formowanym elemencie ) Czytaj dalej

Jet Grouting
Jet Grouting - metoda iniekcji strumieniowej - Hamer

Specjalizujemy się w wykonaniu Jet Groutingu w technologii S i D , wykonujemy podchwycenia istniejących fundamentów, zabezpieczenia sąsiednich budynków, wykonujemy przesłony przeciw filtracyjne pionowe i poziome.

Nasze realizacje »

Jet Grouting - kolumny
Jet Grouting - klemm
Jet Grouting - kolumny