Kontakt

Zapytania ofertowe na jet grouting prosimy kierować do:

mgr inż. Paweł Brunarski
tel: +48 509 708 083
brunarski@hamer.com.pl
ul. Gromadzka 66,
30-719 Kraków

Jet Grouting